ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 18 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 15291 ครั้ง Your IP Address is 35.175.201.191
          
 


          

 
          
          

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1176, 0-5360-1516 โทรสาร 0-5360-1176
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีผลงาน ดีเด่น ภาคเหนือ ปี 2564 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี นายคีตวุฒิ นับแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า