แจ้งเรื่องเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน ปี2560
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ได้ปิดบัญชีปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีนี้สหกรณ์ฯ มีผลกำไร 54,106,423.65 บาท และได้ทำการจ่ายปันผลในอัตรา 6.0% เงินเฉลี่ยคืน 9.50% โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกทุกคนที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 3815 ครั้ง Your IP Address is 54.221.76.68
          
 


          

 
          
          

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1176, 0-5360-1516 โทรสาร 0-5360-1176
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น ร้อยละ 6.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด หรืออ่านประกาศได้ที่เอกสารดาวน์โหลด)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า