ชื่อเอกสาร : รายละเอียดการหักเงินเดือน ใหม่...(ใช้อันนี้)เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...