ข้อมูลที่ปรึกษาสหกรณ์

ทำเนียบที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด



นายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ      


นายประเสริฐ  กันธะวัง
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายสนอง
นายสนอง สุจรืต
ผู้ตรวจสอบกิจการ