ข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ      


นายประเสริฐ  กันธะวัง
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายสนอง
นายสนอง สุจรืต
ผู้ตรวจสอบกิจการ