ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายมานัส  พรมรินทร์
นายมานัส พรมรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


นายศรีวรรณ  ปินใจ
นายศรีวรรณ ปินใจ
กรรมการ


นายบุญเทพ
นายบุญเทพ พิศวง
กรรมการ            


นายอิสรภาพ  จินาอิ
นายอิสรภาพ จินาอิ
กรรมการ


นายวุฒิชัย
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
กรรมการและเลขานุการเงินกู้