ข้อมูลที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายคำจันทร์  รัตนอุปการ
นายคำจันทร์ รัตนอุปการ
ที่ปรึกษา      


นายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายประเสริฐ
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


นายณรงค์  คูร์พิพัฒน์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ