ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์  นพวงค์
นายปราโมทย์ นพวงค์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


นายประจักษ์  สีหราช
นายประจักษ์ สีหราช
กรรมการ


นายจรัล
นายจรัล แก้วเป็ง
กรรมการ            


นายธวัช  ชุมชอบ
นายธวัช ชุมชอบ
กรรมการ


นายธีระพล
นายธีระพล เตมีย์ศักดิ์
กรรมการ